Untitled Document

ÍNDEX


1-L'introducció.

-Perquè he escollit aquest tema

-què vull aconseguir amb aquest treball.

2-Els cognoms

-Definició de cognom

-Classificació del cognoms

-El cognom més antic del mon.

-La genealogia

-l'Heràldica

-Cognoms a la resta del mon en diferents cultures

3-Entrevista a Xavier Rull

4-significat dels meus cognoms

6-Bibliografia